Przejdź do treści

Liczebniki porządkowe w języku tureckim

Tworzenie liczebników porządkowych

Liczebniki porządkowe w języku tureckim 1

Liczebniki porządkowe tworzymy, poprzez dodanie końcówki –(i)nci/(ı)ncı/(u)ncu/(ü)ncu do liczebnika.

bir-inci

yedi-nci

dokuz-uncu

dord-üncü (uwaga- t zamienia się na d)

altı-ncı

Pytanie – Kaçıncı?

– Kütüphane kaçıncı katta? – Na którym piętrze znajduje się biblioteka?

– Birinci katta. – Na pierwszym piętrze.

Udostępnij:
Sprawdź też:  Najpiękniejsze życzenia na Nowy Rok po turecku
×