Przejdź do treści

1000 najpopularniejszych tureckich słów – część piąta i ostatnia

1000 najpopularniejszych tureckich słów

Oto 200 najczęściej używanych słów w języku tureckim i jednocześnie ostatnia dawka z 1000 najpopularniejszych tureckich słów. Znacie je wszystkie?

Część pierwszą listy znajdziecie pod tym linkiem, tam też umieszczone są linki do kolejnych postów. A jak brzmi język turecki? O tym w poście na temat wymowy.

1000 najpopularniejszych tureckich słów (te najpopularniejsze)

1 bir jeden
2 bu to
3 ne co
4 ve i
5 mi czy
6 için dla
7 çok bardzo
8 ben ja
9 o ono
10 de również / i
11 evet tak
12 var jest
13 ama ale
14 czy
15 değil słowo oznaczające zaprzeczenie
16 da również
17 hayır nie
18 sen ty
19 şey coś
20 daha więcej
21 bana dla mnie (ben – ja)
22 kadar aż do
23 seni ciebie (sen – ty)
24 beni mnie (ben – ja)
25 iyi dobry
26 tamam w porządku
27 onu tego (o – to)
28 bunu tego (bu – to)
29 gibi jak coś
30 yok nie ma
31 benim moje (ben – ja)
32 her cały, każdy
33 sana dla ciebie (sen – ty)
34 ki żaby
35 sadece tylko
36 neden dlaczego, z powodu
37 burada tutaj
38 senin twój (sen – ty)
39 ya albo
40 zaman czas
41 hiç nic
42 şimdi teraz
43 nasıl jak
44 sonra potem
45 olduğunu być, jest, mieć (olmak)
46 en naj
47 mu czy
48 misin czy ty
49 hadi no szybciej! no dalej!
50 şu to
51 öyle taki, tak
52 güzel piękny
53 biraz trochę
54 musun czy ty
55 önce wcześniej
56 İyi dobrze
57 lütfen proszę
58 ona jego, jej (o – on, ona, ono)
59 bak patrz (bakmak – patrzeć)
60 böyle taki, w ten sposób
61 oldu stało się (olmak – stawać się, zostać)
62 hey hek
63 istiyorum chcę (istemek – chcę)
64 geri wstecz, tył
65 onun tego (o – on, ona, ono)
66 bile nawet
67 gerçekten naprawdę
68 artık już
69 kim kto
70 eğer jeśli
71 bay Pan
72 yani znaczy się
73 çünkü ponieważ
74 biliyorum wiem (bilmek – wiedzieć)
75 doğru prawda
76 büyük duży
77 buraya tutaj, dotąd
78 peki pewnie, ok
79 başka inny
80 belki może
81 tanrım bóstwo
82 olarak jako
83 tek jeden
84 efendim pan, pani, słucham?
85 biri ktoś
86 haydi daj spokój
87 olur może być (olmak – być)
88 et mięso
89 olacak będzie (olmak – być)
90 olan będący (olmak – być)
91 adam mężczyzna
92 İşte oto
93 merhaba cześć
94 sanırım wydaje mi się (sanmak – przypuszczać)
95 teşekkürler dzięki!
96 orada tam
97 nerede gdzie
98 biz my
99 demek mówić
100 hiçbir nic
101 yardım pomoc
102 ederim czynię (etmek – czynić, robić)
103 bilmiyorum nie wiem (bilmek – wiedzieć)
104 gün dzień
105 a a
106 gece noc
107 in końcówka dające przynależność do kogoś/czegoś
108 fazla więcej
109 bütün cały, całkowity
110 harika cudowny
111 yeni nowy
112 bunun tego
113 iki dwa
114 gel przyjdź (gelmek – przyjść)
115 biliyor wiedzieć (bilmek – wiedzieć)
116 tüm wszystek
117 ile z
118 kötü zły
119 oh och
120 olsun niech się stanie (olmak – stawać się)
121 küçük mały
122 tam pełny, cały
123 ol zostań (olmak – stawać się)
124 son ostatni
125 siz wy
126 şeyler rzeczy (şey – coś)
127 şeyi rzeczy (şey – coś)
128 bayan Pani
129 hemen natychmiast
130 sorun problem
131 size was (siz – wy)
132 üzgünüm przykro mi
133 ver daj (vermek – dawać)
134 onları ich (onlar – oni)
135 lanet przekleństwo
136 teşekkür dzięki
137 ın coś jest czyjeś
138 git idź (gitmek – iść)
139 devam kontynuuj
140 i końcówka biernika
141 kız dziewczyna
142 dostum przyjacielu mój (dost – przyjaciel)
143 pekala w porządku
144 sizi Pana/Pani Państwa
145 gerek potrzeba
146 bizi nas w bierniku (biz – my)
147 e końcówka wskazująca na kierunek do czegoś
148 bize do nas (biz – my)
149 dur stój (tryb rozkazujący od durmak – stać)
150 hakkında o czymś
151 buna tego (bu – to)
152 aynı to samo
153 oluyor staje się (olmak – stawać się)
154 kendi własny, swój
155 anne matka
156 baba ojciec
157 mısın czy jesteś?
158 diye że, żeby, aby
159 praca
160 kimse ktoś
161 izin pozwolenie
162 asla nigdy
163 hala nadal
164 tabii oczywiście
165 al weź (tryb rozkazujący almak – brać)
166 seninle z tobą
167 czy
168 selam cześć!
169 olabilir może być z trybem możliwości ( olmak – być)
170 şunu tego (şu – to)
171 benimle ze mną
172 söyle powiedz (söylemek – mówić)
173 para pieniądze
174 bizim nasz
175 önemli ważny
176 yoksa poza tym, lub
177 içinde wewnątrz czegoś
178 herkes wszyscy
179 ister istemek – chcieć. Tutaj w czasie szerokim
180 değilim nie jestem
181 üç trzy
182 yüzden powód (bu yüzdem – z tego powodu)
183 gidelim pójdźmy
184 geldi przyszedł (gelmek – iść)
185 dakika minuta
186 tekrar ponownia
187 bırak zostaw
188 vardı był (var – jest)
189 biliyorsun wiesz (bilmek – wiedzieć)
190 özür przeprosiny (özur dilerim – przepraszam)
191 işte tu, tutaj (przy wskazywaniu na coş)
192 bakalım spójrzmy (bakmak – patrzeć)
193 istiyorsun chcesz (istemek – chcieć)
194 yapıyorsun robisz (yapmak – robić, czynić)
195 hep zawsze
196 miyim czy ja? (mi – partykuła pytająca)
197 onlar oni
198 buradan stąd
199 nin końcówka że coś jest czyjeś
200 geliyor przybywa (gelmek – przyjść)
Udostępnij:
×