Przejdź do treści

Turecki kalendarz czyli rok 2017 rokiem koguta

Zodiak turecki, turecki kalendarz

Pewnie wszyscy kojarzą chiński zodiak, gdzie przyporządkowuje się lata zwierzętom, ale czy wiecie, że chiński system ma najprawdopodobniej tureckie korzenie? Tak. Właśnie tak. System ten został zaimplementowany przed tysiącami lat przez Chińczyków od plemion tureckich, a dokładnie od Ujgurów i Turkutów.

Kalendarz turecki

W kalendarzu tureckim występuje dwanaście zwierząt, dwanaście lat. Pięciokrotny obrót całego cyklu wyznacza wiek, czyli sześćdziesiąt lat. Kalendarz, zgodnie z zapisami, miał zaczynać się w 2367 roku p.n.e.

Uważano, że świat ma 3.600.000 lat i składa się z 360 części, tak zwanych venów. Na jeden ven przypada dziesięć tysięcy lat. Dwanaście lat stanowi jedną epokę. Jeden rok składa się z dwunastu miesięcy. Jeden miesiąc to cztery tygodnie, trzydzieści dni.

Rok rozpoczyna się z miesiącem oşlak (lub aşlak), co przypada na 21 marca, czyli święto Nevruz.  z 22 na 23 września następuje równonoc jesienna, która w kalendarzu tureckim kończy pierwszą połowę roku, tak zwany Son Ay. Zgodnie z legendą, słońce i księżyc to kochankowie, którzy tylko w tę noc mogą być razem, potem ich drogi ponownie się rozchodzą.

Tureckie pory roku dzieliły się na: Oğlak ay (wiosna), Uluğ Oğlak ay (lato), Uluğ ay (jesień) oraz Kadır Kış ay (zimę).

Dzień podzielony był na dwanaście części – można więc powiedzieć, że każdej z nich przypadają nasze dwie godziny. Każda z tych części nazywała się çağ – epoka. Jeden çağ składał się z ośmiu keh.

Obliczanie wieku zgodnie z kalendarzem tureckim

Obliczanie wieku zgodnie z tym systemem wyglądało tak: pierwsze trzynaście lat życia zaliczało się do tak zwanego pierwszego müçe, następne müçe liczyły sobie dwanaście lat. I tak: gdy ktoś urodził się w 1979 roku na przykład, to należy do roku owcy 79, czyli znajduje się obecnie w 4 müçe.

Sprawdź też:  Osmański lotnik Hezarfen Ahmed Çelebi

1 müçe – do trzynastego roku życia, okres niemowlęcy

2 müçe – do dwudziestego piątego roku życia, okres dziecięcy, niewiedzy

3 müçe – do trzydziestego siódmego roku, okres odwagi

4 müçe – do czterdziestego dziewiątego roku życia, okres dojrzałości

5 müçe – do sześćdziesiątego pierwszego roku życia, okres białej brody

6 müçe – do siedemdziesiątego trzeciego roku życia, okres pierwszej starości

7 müçe – do osiemdziesiątego piątego roku życia, okres starości

8 müçe – do dziewięćdziesiątego siódmego roku życia

Zwierzęta przyporządkowane poszczególnym latom w tureckim zodiaku

fare (mysz), sıçan (szczur)2032, 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900, 1888
öküz (bawół)2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901, 1889
kaplan (tygrys)2034, 2022 ,2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902, 1890
tavşan (zając, królik)2035, 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903, 1891
ejderha (smok)2036, 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, 1904, 1892
yılan (wąż)2037, 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905, 1893
at (koń)2038, 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906, 1894
koyun (owca)2039, 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907, 1895
maymun (małpa)2040, 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908, 1896
horoz (kogut)2041, 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909, 1897
köpek (pies)2042, 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910, 1898
domuz (świnia)2043, 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911, 1899
Udostępnij:
×